Maxipexeso Pohrátky

99 

Pohádkové pexeso na motivy knihy POHRÁTKY aneb cesta pavoučka Vincka.

Velikost karet vhodná už pro nejmenší.

26 nádherných ilustrací, které můžete dávat dohromady už s nejmenšími dětmi a skládat z nich celý roční cyklus – nebo si vymýšlet svůj vlastní příběh cest pavoučka Vincka.

26 ks karet v krabičce.

Není skladem

Popis

Vstupte do barevného pohrátkového
světa a objevujte ho spolu
se svými dětmi.

O pexesu:

V krabičce se ukrývá 26 kartiček s ilustracemi z knížky Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka, s nimiž si malí i velcí pohrají hned několika způsoby.

  • Můžete hledat dvojice kartiček, které k sobě patří, jako u klasického pexesa – ale pozor, obrázky se na kartičkách trochu liší.
  • Nejmenší děti proto mohou hrát hru s kartičkami otočenými lícem nahoru a tak rozvíjet svůj smysl pro detail.
  • Poskládejte do kruhu celý roční cyklus (pomohou vám symboly na krajích kartiček).
  • Domalujte si 13. dvojici kartiček pode sebe a staňte se spolutvůrci „Pohrátkáři“. 🙂
  • Vyprávějte si s dětmi svoje vlastní příběhy podle obrázků na kartičkách.

pexeso_pohratky

 

vincekPohádky vedou malé i velké k vnímání smyslu a hloubky slov. Tvořivým přístupem rozvíjejí cit pro jazyk mateřský a podporují objevování jazyků cizích.

I dospělí se baví, rozhodně netrpí! 🙂

POHRÁTKY chtějí podpořit již u malých dětí vnitřní motivaci k získávání znalostí o světě, radost z učení a celkovou kulturní otevřenost, snášenlivost a humanismus. Takto můžeme předejít různým učebním a sociálním blokům, se kterými se potom v dospělém věku často všichni potýkáme. Dalším cílem je podpořit aktivní postoj k ochraně naší planety a přírody. Chápat, že jsme součástí většího celku a že vše má fungovat ve vzájemné harmonii dávání a přijímání.

Autorka chce přispět k podpoře národního sebevědomí, hrdosti a jedinečnosti. Vždyť naše kultura je tak krásná a bohatá, právem na ni můžeme být pyšní. Je však třeba uvidět vlastní zemi z nadhledu, s odstupem, z venku. Cestovat, poznávat, inspirovat se od jiných kultur. A přijímat s respektem a s vděčností ostatní odlišné pohledy na svět. Teprve potom, když tento určitý nadhled získáme, dokážeme ocenit to, v jaké společnosti a v jakém místě žijeme, a všemu lépe porozumět.

 

Pohrátky citlivým způsobem připomínají hodnoty,
které je třeba v naší společnosti udržovat a ctít.
Je o naslouchání a porozumění, odvaze, poznání,
pokoře, toleranci a bytí sama sebou.

 

Když se děti už jako malé správně naučí vnímat slova svého mateřského jazyka, radovat se z toho, jak znějí, a hravě a tvořivě se slovy pracovat, půjde jim snadněji učení se dalším jazykům.

Kultura jde ruku v ruce s jazykem. Je moc důležité naučit naše děti nejdříve správně používat náš český jazyk, objevit jeho hloubku, zvukomalebnost a barvitost. Rozvinout u dětí cit pro jeho používání a chápání. Dále jim pak vyprávět o tom, že jsou na světě i jiné jazyky a kultury. Jazyková propedeutika, nebo-li výchova k rozvoji citu pro jazyk a jazykovou tvořivost, je velmi důležitá pro každého.

Když dítě zvnitřní myšlenku, že na naší planetě se hovoří mnoha jazyky a je kulturně velmi rozmanitá, avšak i přes tyto rozdíly jsme všichni v jádru stejní, povede to k jejich ryzí kulturní a lidské toleranci, zrodí se vnitřní motivace poznávat ostatní kultury a učit se cizí jazyky a zároveň být hrdý na kulturu a jazyk své země.

Děti jsou duše otevřené, pomocí příběhů pojmou hluboko do srdce všechny zásadní hodnoty.

Ony jsou čisté, dobře cítí, co je správné, netrpí předsudky, jsou tady a teď a umějí si ze sebe udělat legraci. Dospělí se mají od dětí co učit. Ale i dospělí mají dětem co předávat – svoje zkušenosti.

 

Všichni potřebujeme společně sdílet
čas a prostor, malí společně s velkými.

Technické informace:

26 karet v krabičce.

Pexeso doplňuje tištěnou knihu POHRÁTKY aneb cesta pavoučka Vincka.
V roce 2015 vydala sama autorka.

 

b353ff236dc5a16492c2e697a445ced28542ac16 2f69bc036c1f9628957e2bf98a02bd7979e53069  cf84125cb33ab419df0fd4916b87431d5dc98d06

6859e333931d9a178e856bed79e68855f972f070 296e10a39fa7039540dd9ddd65de7d4cd4a65c4a 55ae36e4640b0e0226fa3d22c636c515e8d85669  a7fcc09a77a25dd598b6571e999d96039c3a1d2f