Pohrátky – kniha

350 

13 různorodých pohádek doplněných o inspirativní listy s nápady na aktivity po pohádce vás zavede na naši krásnou planetu Zemi. Průvodcem je kouzelný pavouček Vincek. Příběhy spojují hrátky se slovy a poznávání zvuků z různých jazyků. Pro děti od 3 let.

Popis

Kniha, která otvírá srdce malých i velkých dětí.

vincekPohádky vedou malé i velké k vnímání smyslu a hloubky slov. Tvořivým přístupem rozvíjejí cit pro jazyk mateřský a podporují objevování jazyků cizích.

Proč POHRÁTKY? Každý příběh je na závěr doplněn o inspirativní list s nápady na nejrůznější činnosti. Aktivity vždy úzce souvisejí s pohádkou. Obsahují otázky k diskuzi, úkoly na zapojení smyslů a rozvoj učebních dovedností, nabádají k pohybové aktivitě a předkládají praktické úkoly do terénu.

I dospělí se baví, rozhodně netrpí! 🙂

POHRÁTKY chtějí podpořit již u malých dětí vnitřní motivaci k získávání znalostí o světě, radost z učení a celkovou kulturní otevřenost, snášenlivost a humanismus. Takto můžeme předejít různým učebním a sociálním blokům, se kterými se potom v dospělém věku často všichni potýkáme. Dalším cílem je podpořit aktivní postoj k ochraně naší planety a přírody. Chápat, že jsme součástí většího celku a že vše má fungovat ve vzájemné harmonii dávání a přijímání.

Knížka chce přispět k podpoře národního sebevědomí, hrdosti a jedinečnosti. Vždyť naše kultura je tak krásná a bohatá, právem na ni můžeme být pyšní. Je však třeba uvidět vlastní zemi z nadhledu, s odstupem, z venku. Cestovat, poznávat, inspirovat se od jiných kultur. A přijímat s respektem a s vděčností ostatní odlišné pohledy na svět. Teprve potom, když tento určitý nadhled získáme, dokážeme ocenit to, v jaké společnosti a v jakém místě žijeme, a všemu lépe porozumět.

 

Kniha citlivým způsobem připomíná hodnoty,
které je třeba v naší společnosti udržovat a ctít.
Je o naslouchání a porozumění, odvaze, poznání,
pokoře, toleranci a bytí sama sebou.

 

Když se děti už jako malé správně naučí vnímat slova svého mateřského jazyka, radovat se z toho, jak znějí, a hravě a tvořivě se slovy pracovat, půjde jim snadněji učení se dalším jazykům.

Kultura jde ruku v ruce s jazykem. Je moc důležité naučit naše děti nejdříve správně používat náš český jazyk, objevit jeho hloubku, zvukomalebnost a barvitost. Rozvinout u dětí cit pro jeho používání a chápání. Dále jim pak vyprávět o tom, že jsou na světě i jiné jazyky a kultury. Jazyková propedeutika, nebo-li výchova k rozvoji citu pro jazyk a jazykovou tvořivost, je velmi důležitá pro každého.

Když dítě zvnitřní myšlenku, že na naší planetě se hovoří mnoha jazyky a je kulturně velmi rozmanitá, avšak i přes tyto rozdíly jsme všichni v jádru stejní, povede to k jejich ryzí kulturní a lidské toleranci, zrodí se vnitřní motivace poznávat ostatní kultury a učit se cizí jazyky a zároveň být hrdý na kulturu a jazyk své země.

Děti jsou duše otevřené, pomocí příběhů pojmou hluboko do srdce všechny zásadní hodnoty. Ony jsou čisté, dobře cítí, co je správné, netrpí předsudky, jsou tady a teď a umějí si ze sebe udělat legraci. Dospělí se mají od dětí co učit. Ale i dospělí mají dětem co předávat – svoje zkušenosti.

 

Všichni potřebujeme společně sdílet
čas a prostor, malí společně s velkými.

Prolistujte si knihu:

Powered by

Publish for Free

V roce 2015 vydala sama autorka.

Další informace

Hmotnost 0.470 kg